about us page title image

Max Logistics Co..Ltd. ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားကို ပညာသင္စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

img

Max Logistics Co..Ltd. ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားကို ပညာသင္စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

Burmese

Max Logistics Co., Ltd. တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ား အတြက္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ Max Logistics Co., Ltd. ၏ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ပညာသင္စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာတြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ကေလးငယ္ တစ္ဦးအတြက္ တစ္သိန္းက်ပ္၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးအတြက္ ရွစ္ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္း ကေလးငယ္ တစ္ဦးအတြက္ ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ Max Logistics Co., Ltd. ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ သားငယ္၊ သမီးငယ္ ၅၅ဦးအတြက္ ၄၄သိန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။