25
Apr

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးကို မြန္ျမတ္ေသာအလွဴျဖင့္ ႀကိဳဆိုလိုေသာ ဆႏၵအျပင္ ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ World Health Day

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးကို မြန္ျမတ္ေသာအလွဴျဖင့္ ႀကိဳဆိုလိုေသာ ဆႏၵအျပင္ ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ World Health Day အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုႏွင့္ ႏိုဗိုတယ္ ရန္ကုန္မက္စ္ဟိုတယ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ တစ္ရပ္ကို ယေန႔ ဧၿပီလ (၅)ရက္ေန႔က ႏိုဗိုတယ္ရန္ကုန္မက္စ္ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေသြးလွဴဘဏ္မွတစ္ဆင့္ အေရးေပၚ ေသြးလိုအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမည့္ အဆိုပါ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲသို႔ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။