25
Apr

The SAP Success Factors Advantage Solution Workshop

The SAP Success Factors Advantage Solution Workshop ေခါင္းစဉ္ျဖင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ SAP မွ Mr. Loh Choon Min (Solution Advisor) ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး မက္စ္ျမန္မာဟိုးဒင္းႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၏ စီမံေရးရာ၊ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ နည္းပညာ ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။