ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကူညီလှူဒါန်းမှုများတွင် ပါဝင်ရန် Novotel Yangon Max Hotelနှင့် ဝန်ထမ်းများမှ စုပေါင်း ပေးအပ်လှူဒါန်း